Pokyny k podání přihlášky

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Doplňující informace k podávání přihlášek na naši školu:
 • přihláška ke studiu se podává na předepsaném tiskopisu, který uchazeč ZŠ obdrží ve škole; případně lze přihlášku stáhnout na stránkách >MŠMT< nebo přímo z našich webových stránek s hlavičkou školy a předvyplněným oborem  >ZDE<
 • v 1. kole lze podat maximálně 2 přihlášky: pořadí zvolených škol na obou přihláškách musí být totožné
 • poslední termín pro odevzdání přihlášky: středa 1. března 2023
 • podat přihlášku lze:
  • osobně v sekretariátu budovy školy Bratříků 851, Havlíčkův Brod, v čase 8:00–15:00 hodin
  • poslat doporučeně poštou
  • prostřednictvím datové schránky školy: grytdmk
 • osobní podání přihlášky lze po předchozí telefonické domluvě s paní sekretářkou Ivetou Peškovou (tel. 569 421 182) i v jiném než výše uvedeném čase
 • při podání přihlášky poštou se doporučuje telefonicky ověřit, zda přihláška došla v pořádku
 • na gastronomické obory (Hotelnictví, Kuchař-číšník, Cukrář, Pekař, Stravovací a ubytovací služby) musí být vždy lékařské potvrzení
 • lékařské potvrzení nemusí dokládat uchazeči o obory vzdělání Ekonomické lyceum a Obchodní akademie
 • na přihlášce musí být vždy uvedeny kompletní kontakty na zákonného zástupce: telefon a e-mail
 • na uvedený e-mail obdrží všichni uchazeči do 20. března základní informace k přijímacímu řízení a potvrzení o registraci přihlášky
 • uchazeči o tříleté učební obory přijímací zkoušky nekonají
 • uchazečům o obory vzdělání s maturitní zkouškou bude nejpozději do 30. března zaslána pozvánka k přijímacím zkouškám
 • přijímací zkoušky se konají ve dnech 13. a 14. dubna 2023
 • podrobná kritéria I. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023-2024: > ZDE <
 • zveřejnění výsledků pro uchazeče o učební obory: pondělí 24. dubna 2023
 • zveřejnění výsledků pro uchazeče o studijní obory: pátek 28. dubna 2023
 • přijatí uchazeči, kteří se chtějí vzdělávat na naší škole, musí odevzdat zápisový lístek nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí
 • další informace k přijímacímu řízení lze najít v oddíle UCHAZEČI  >ZDE<  a také na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT)  >ZDE<