Praktická maturitní zkouška pro ekonomické obory

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

 

A4.S, H4.S (oas) – středa 12. května 2021 od 8:00 hodin (pro OAS obou tříd)

(testování – na učebně 111 – od 7:00 hodin H4.S (oas), od 7:30 prvních 11 žáků A4.S Bencová – Mikší na 111, od 7:30 druhých 11 žáků + Farárik na 110 )

 E4.A (oa + el) – čtvrtek 13. května 2021 od 8:00 hodin (el + oa bez zam.)

(testování – na učebně 111 – od 7:00 hodin (půjde o 11 + 3 žákyně)

Středa 12. května 2021

Losování témat – proběhne pro všechny žáky v učebně 206 v 8:00 h (týká se všech žáků sportovního zaměření z A4.S + H4.S)

Zajistí: Ing. Drinka, Ing. Janovská, PhDr. Kvačková, Mgr. Fialová, Ing. Rokos

Poté se žáci přesunou do učeben dle rozpisu:

H4. S –  9 žáků se přesune do učebny P1 s Ing. Janovskou

A4.S – žáci budou dle vylosovaných variant rozděleni:

 • učebna P2 – 12 žáků s Ing. Drinkou (vždy první 4 od každé varianty)
 • učebna P5 – dalších 6 žáků s Ing. Koumarovou
 • učebna P6 – zbývajících 6 žáků s Ing. Rokosem (určí zasedací pořádek v učebnách ).

Dozory v jednotlivých učebnách (maximální doba trvání PMZ 420 minut pro všechny třídy a skupiny)

Učebna / hodina

– 10:00

10:00

11:00

11:00

 11:55

11:55

12:50

12:50

13:40

13:40

14:30

14:30 –

  P1 (H4.S)

Jan

Fim
Kli
Jan
Ros
Jnč

Kli

  P2  (A4.S)

Dri

Kři
Jan
Rok
Dra
Dri

Kou

  P5  (A4.S)

Kou

Dra
Dri
Jnč
Kři
Jan

Jnč

  P6  (A4.S)

Rok

Jnč
Kou
Dra
Dri
Ros

Kři

Čtvrtek 13. května 2021

Losování témat – proběhne pro všechny žáky v učebně 206 v 8:00 h (týká se všech žáků E4.A/oa + E4.A/3 žákyně el)

Zajistí: Ing. Janovská, Mgr. Sobotková, Ing. Rokos

Poté se žáci přesunou do učeben dle rozpisu:

 • E4.A/el 3 žákyně + E4.A/oa –  6 žákyň (od každé varianty první 3 žákyně) se přesune do učebny P2 s Ing. Janovskou
 • zbývajících 5 maturantek se přesune do učebny P1 – zasedací pořádek určí Ing. Rokos

Dozory v jednotlivých učebnách (maximální doba trvání PMZ 420 minut pro všechny třídy a skupiny)

Učebna / hodina

– 10:00
10:00

11:00

11:00

11:55

11:55

12:50

12:50

13:40

13:40

14:30

14:30 –

  P1 (E4.A)

Rok
Sbk
Lup
Kou
Jan
Lup
Kou

  P2  (A4.A)

Jan
Kou
Sbk
Lup
Kou
Rok

Jan

Dohled nad žáky bude vykonáván podle těchto podmínek:
 1. Průběh a organizace PMZ bude respektovat podmínky stanovené v souladu s materiály MŠMT k průběhu PZ, MZ, ZZ a absolutorií 2020/21. Před samotným zahájením PMZ vyučující zkontrolují, že žáci absolvovali antigenní testy s negativním výsledkem (bude k dispozici v rámci sdílených dokumentů).
 2. Při konání praktické maturitní zkoušky bude sedět 1 žák v 1 lavici a to tak, aby v sousedních lavicích neseděli žáci, kteří si vylosovali stejné téma. Žáci budou mít na stole pouze vyplněné desky, komplet zadání, povolené pomůcky, psací potřeby a občerstvení. Lavice budou prázdné. Tašky budou shromážděny u zadní stěny učebny. Mobilní telefony budou mít vypnuté a uložené v tašce. Žáci budou upozorněni na to, že pokud bude u nich zjištěn mobilní telefon nebo jiná nepovolená pomůcka, bude konání jejich maturitní zkoušky přerušeno. Žáci po dobu konání praktické maturitní zkoušky mohou opouštět učebnu pouze jednotlivě, a to v době vyučovacích hodin, nikoliv přestávek.
 3. Losování témat zajistí příslušní učitelé odborných předmětů tak, aby i poslední žák měl právo volby (pokud je pro daný obor více témat). Při zahájení PMZ bude ve třídě přítomen společně se zadávajícím učitelem také místopředseda zkušební komise, příp. jím pověřený učitel.
 4. Na tabuli bude napsán čas zahájení a čas ukončení práce.
Povolené pomůcky pro PMZ ve školním roce 2020/21

Ekonomické lyceum:

 • kalkulačka
 • daňové zákony
 • směrná účtová osnova
 • požadované internetové zdroje

Obchodní akademie:

 • kalkulačka
 • směrná účtová osnova
 • daňové zákony
 • požadované internetové zdroje

Obchodní akademie se sportovním zaměřením:

 • kalkulačka
 • směrná účtová osnova
 • tabulky na výpočet odpisů
 • tabulky na výpočet mezd 2021
 • komplexní tabulka 2021

 

V Havlíčkově Brodě 2. 5. 2021

Ing. Radka Svatošová
zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování