Přijímací zkoušky – aktuální informace

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

Přijímací zkoušky do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se na naší škole konají  3. – 4. května 2021. Všichni uchazeči obdrželi oficiální pozvánku (vezměte ji s sebou) s podrobnými údaji a důležitými informacemi o konání jednotných přijímacích testů z matematiky a českého jazyka.

Časový plán zkoušek je následující:

08:30 – 08:45   Administrace v učebně

08:45 – 10:10   Matematika – test

10:10 – 11:10   Přestávka

11:10 – 11:25   Administrace v učebně

11:25 – 12:35   Český jazyk a literatura – test

Důležité informace:

1. Uchazeči se dostaví do školy přesně v čase stanoveném na pozvánce (od 7.45 do 8.15 hodin), ne dříve, ne později. Rozvrstvením příchodu uchazečů po 10 minutách chceme zajistit, aby nedocházelo k jejich shlukování. Rozvržení příchodu uchazečů dle oborů:

7:45   Ekonomické lyceum

7:55   Obchodní akademie

8:05   Hotelnictví

8:15   Obchodní akademie se sportovním zaměřením

2.  Doprovázejícím osobám vstup do budovy nebude umožněn.

3. Každý uchazeč bude mít po celou dobu pobytu ve škole nasazený respirátor třídy FFP2 nebo KN95.

4. Při příchodu bude každému uchazeči změřena tělesná teplota. Uchazeči s teplotou vyšší než 37 °C nebudou vpuštěni do budovy školy.

5. U vchodu každý uchazeč odevzdá:

a) doklad o negativním výsledku antigenního nebo PCR testu na koronavirus (provedený na základní škole, příp. v odběrovém centru) ne starší 7 dnů nebo

b) doklad o prodělaném onemocnění COVID-19 – potvrzení o pozitivním výsledku antigenního nebo PCR testu na koronavirus, od něhož neuplynulo více než 90 dní nebo

c) certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní.

6. Může jít o kopie výše uvedených dokumentů, škola si doklad ponechá.

7. Pokud uchazeč doklad nedoloží, nebude mu umožněn vstup do budovy školy.

8. Po příchodu do školy si každý uchazeč provede dezinfekci rukou a pokračuje přímo do učebny, v které bude konat přijímací zkoušku. Přezutí není nutné.

9. Přehledy učeben se seznamy jednotlivých uchazečů budou zveřejněny na nástěnkách ve vstupní hale školy.

10. Jmenné seznamy uchazečů budou také umístěny na dveřích příslušné učebny.

11. Přestávku mezi přijímacími zkouškami budou uchazeči trávit v učebnách, v nichž konali přijímací zkoušky. Nebude povoleno opouštět budovu školy.

Prosím o důsledné dodržování výše uvedených pokynů. Přeji všem uchazečům hodně úspěchů u přijímacích zkoušek.

V Havlíčkově Brodě 29. 4. 2021

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy