Přijímačky NANEČISTO 2021-2022

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Jednotné celostátní přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky pro čtyřleté obory vzdělání se v letošním školním roce budou konat 12. a 13. dubna 2022. Na naší škole se přijímací testy týkají všech uchazečů o obory vzdělání s maturitní zkouškou:

 • 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE
 • 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE se sportovním zaměřením
 • 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ
 • 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM

Pro tyto uchazeče organizuje naše škola, stejně jako v předcházejících letech, tzv. „PŘIJÍMAČKY NANEČISTO“. Žáci tak mají možnost si vyzkoušet a ověřit  svoje znalosti v daných předmětech. Obsahová náplň těchto přípravných testů z matematiky i českého jazyka přesně odpovídá státním „ostrým“ testům.  Přijímačky nanečisto budou pro všechny uchazeče zcela ZDARMA.

Důvod účasti:

 • generálka na ostrou verzi přijímacích zkoušek
 • seznámení se s obsahem a formou zadání připravovaných testů
 • ověření si stávajících vlastních znalostí a vědomostí před přijímacím řízení
 • okamžité vyhodnocení úspěšnosti žáka v daném testu
 • minimalizace trémy při zátěžové situaci žáka
 • volba vhodné strategie při řešení jednotlivých testů

Základní informace:

 • Pořadatel: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851
 • Termín: úterý 25. ledna 2022 
 • Forma zadání: ONLINE
 • Čas zahájení: 13:00 hodin
 • Předpokládaný čas ukončení: 17:45 hodin
 • Na přijímačky je nutno se předem přihlásit – nejpozději do 23. ledna 2022
 • Způsob odevzdání přihlášky: elektronicky prostřednictvím níže uvedeného formuláře

Harmonogram vlastního testování:

 • Před zahájením vlastního testování si v předstihu stáhněte a vytiskněte záznamové archy, do kterých budete zapisovat své odpovědi.
  • Záznamový arch ČJL – ke stažení »ZDE« 
  • Záznamový arch MAT – ke stažení »ZDE«
 • Seznamte se s pokyny pro zápis odpovědí do záznamových archů. Tyto pokyny jsou naprosto totožné s pokyny pro „ostré“ přijímací zkoušky.
  • Pokyny pro ČJL – ke stažení »ZDE«
  • Pokyny pro MAT – ke stažení »ZDE«
 • Ve 13:00 hodin bude zveřejněn testový sešit (zadání) pro ČESKÝ JAZYK. Ten si vytiskněte a začněte pracovat. Čas na vypracování bude 60 minut!
  • Zadání ČESKÝ JAZYK  – ke stažení »ZDE«
 •  Následuje půlhodinová odpočinková přestávka.
 • Ve 14:30 hodin bude zveřejněno zadání pro MATEMATIKU. Testový sešit si opět stáhněte a začněte pracovat. Na vyřešení všech 16 zadaných příkladů je stanoven čas 70 minut, takže předpokládaný čas ukončení tohoto testu je v 15:40 hodin.
  • Zadání MATEMATIKA  – ke stažení »ZDE«
 • Od 16:00 hodin bude k dispozici odkaz na komentovaný rozbor správných řešení všech úloh z českého jazyka, předpokládaný čas ukončení v 16:45 hodin.
  • Komentovaný rozbor úloh z ČJL – odkaz ke spuštění videa »ZDE«
 • Od 17.00 bude k dispozici odkaz na komentovaný rozbor správných řešení všech úloh z matematiky, předpokládaný čas ukončení v 17:45 hodin.
  • Komentovaný rozbor úloh z MAT – odkaz ke spuštění videa »ZDE«
 • Od 17:45 hodin ZDE budou zveřejněny klíče správných řešení pro oba předměty s počty bodů za jednotlivé úlohy
  • Klíč řešení ČESKÝ JAZYK  – ke stažení  »ZDE«
  • Klíč řešení MATEMATIKA – ke stažení »ZDE«
 • Na základě komentovaných rozborů jednotlivých úloh a zveřejněných klíčů správných řešení si sami spočítejte celkový dosažený počet bodů v testu z českého jazyka a z matematiky.
 • Budeme rádi, pokud nám vaše dosažené výsledky z obou testů zašlete na adresu sedlak@oahshb.cz a poskytnete nám tak důležitou zpětnou vazbu o úrovni znalostí našich potenciálních budoucích žáků.

 

Přihlašovací formulář:

  *Vyžadované údaje