Přijímačky nanečisto 2023

Karel Sedlák DOD, Přijímací řízení, Školní novinky

Od školního roku 2016-2017 jsou pro všechny uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou povinné jednotné přijímací zkoušky. Zkoušky se konají formou centrálně zadávaných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Uvedené testy se v rámci prvního kola přijímacího řízení  budou na naší škole týkat uchazečů o obory vzdělání:

 • 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE
 • 63-41-M/02  OBCHODNÍ AKADEMIE zaměření EKONOMIKA SPORTU
 • 65-42-M/01  HOTELNICTVÍ
 • 78-42-M/02  EKONOMICKÉ LYCEUM

A právě pro tyto uchazeče organizuje naše škola, stejně jako v předcházejících letech, tzv. „PŘIJÍMAČKY NANEČISTO“. Žáci si tak budou moci v reálném prostředí a odpovídajícím čase vyzkoušet a ověřit svoje znalosti v daných předmětech. Rovněž obsahová náplň i forma zadání bude přesně odpovídat připravovaným „ostrým“ testům.  Přijímačky nanečisto budou pro všechny uchazeče zcela ZDARMA.

Důvod účasti:
 • generálka na ostrou verzi přijímacích zkoušek
 • odbourání trémy a obavy z neznámého prostředí
 • seznámení se s formou a obsahem připravovaných testů
 • ověření si stávajících vlastních znalostí a vědomostí před přijímacím řízení
 • okamžité vyhodnocení úspěšnosti žáka v daném testu
 • vyzkoušení si testování ve skutečném prostředí
 • volba vhodné strategie při řešení jednotlivých testů
Základní informace:
 • Místo: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851
 • Termín: čtvrtek 26. ledna 2023 v rámci DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 • Čas zahájení: 13:00 hodin
 • Předpokládaný čas ukončení: 17:00 hodin
 • Čas na vypracování testů: ČJL = 60 min., MAT = 70 min.
 • Harmonogram vlastního testování:
Časové období
Činnost
13:00 – 13:10
Zahájení, úvodní administrace
13:10 – 14:20
I. test
14:20 – 14:25
Přestávka
14:25 – 14:30
Administrace II. testu
14:30 – 15:40
II. test
15:40 – 15:45
Přestávka
15:45 – 16:25
Rozbor a vyhodnocení I. testu
16:25 – 17:00
Rozbor a vyhodnocení II. testu
 • Poslední termín pro odevzdání přihlášky:  pondělí 23. ledna 2023!!!
 • Způsob odevzdání přihlášky: elektronicky vyplněním „Přihlašovacího formuláře“ – viz níže.
 • Přihlášku lze rovněž vyplnit a odevzdat na DNU VÁNOČNÍ GASTRONOMIE dne  7. prosince 2022.
 • Bez písemné a včas podané přihlášky nebude možné se cvičného testování zúčastnit!
 • Registrace, evidence přihlášek a organizace přijímacích zkoušek Mgr. K. Sedlák – sedlak@oahshb.cz

Přihlašovací formulář:

  *Vyžadované údaje