PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI KRIZOVÉHO OPATŘENÍ

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Rozhodnutím vlády ČR ze dne 30. října 2020 se omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod. mj. provoz středních škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole.

Dále se omezuje provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje poskytování ubytování žákům škol.

Provoz školní jídelny není zakázán, ale musí se řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb. Především se jedná o rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby a současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení. Přítomnost strávníků z řad zaměstnanců a těch, kteří odebírají školní stravování, není ve školní jídelně zakázána.  Rovněž je umožněn odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Konkrétní dopady na naši školu:

Prodlužují se všechna opatření, která byla v platnosti od 12. října 2020. Od pondělí 2. listopadu 2020 tedy pokračuje vzdělávání všech žáků školy distančním způsobem. Upozorňuji na povinnost žáků účastnit se této formy vzdělávání. Přítomnost žáků ve škole je zakázána.

Ubytování žáků na DM není možné.

Stravování je poskytováno zaměstnancům školy, žákům, kteří se vzdělávají distančním způsobem, a za dříve specifikovaných podmínek také cizím strávníkům.

Všechna tato opatření jsou platná prozatím do konce nouzového stavu, tj. do 20. listopadu 2020. Podle epidemiologického vývoje je možné, že některá opatření mohou být uvolněna i před koncem této lhůty, a naopak opatření mohou být i znovu prodloužena.

Sledujte naše webové stránky, o všem vás budeme informovat.

Havlíčkův Brod 31. října 2020

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy