Vysočina

S Vysočinou do Evropy

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže

Dne 1. září byl vyhlášen 12. ročník soutěže S Vysočinou do Evropy. Jedná se o vědomostní soutěž, která se týká geografie, historie, umění nebo významných osobností a událostí, které jsou spjaté s naším regionem. Soutěžící v ní uplatní znalost práce s výpočetní technikou a anglického jazyka a dovednost vyhledávat, zpracovávat, třídit a dále prezentovat informace.

Je rozdělena na průběžnou část, která se odehraje od října 2020 do ledna 2021 prostřednictvím webových stránek soutěže www.ourregion.cz, a finále, které se bude konat v březnu příštího roku v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina. Trojici nejlepších soutěžících odmění Kraj Vysočina dvoutýdenním kurzem anglického jazyka.

Registrace středních škol, které se rozhodnou umožnit svým žákyním a žákům vstup do soutěže, probíhá od 1. 9. do 14. 9. 2020, následná registrace soutěžících probíhá od 14. 9. do 12. 10. 2020.

Na těchto odkazech můžete zhlédnout fotogalerii dokumentující finále 11. ročníku a videozáznam zachycující 2. finálové kolo, v němž deset nejúspěšnějších soutěžících představuje prezentace na téma „Filmový průmysl a Vysočina“:

https://www.kr-vysocina.cz/finale-11-rocniku-souteze-s-vysocinou-do-evropy/gs-104506/p1=10624

https://tv.kr-vysocina.cz/?sekce=1&idw=5123&article=/vysilani/internetova-televize-kraj-vysocina/ostatni.html

V Havlíčkově Brodě 4. 9. 2020

Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro praktické vyučování