Složení maturitních komisí

Karel Sedlák Školní novinky

Ředitel školy jmenuje pro jarní termín maturitních zkoušek 2020
následující složení maturitních komisí:

 

»Komise pro třídu A4.H; A4.S  a E4.«

V Havlíčkově Brodě dne 4. 3. 2020
Mgr. Jiří Forman, ředitel školy