Výsledky přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky, Úřední deska

V souladu s ustanovením § 60e a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 15 vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, v platném znění, ředitel školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zveřejňuje výsledky prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku oborů vzdělání s maturitní zkouškou, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2021/2022, které obsahují:

  • Seznam uchazečů s výsledkem přijímacího řízení a pořadím u každého uchazeče;
  • Výsledky hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče;
  • Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů;
  • Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku;
  • Kritéria 1. kola přijímacího řízení:  »ZDE«
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
  • Obchodní akademie:  »ZDE«
  • Ekonomické lyceum:  »ZDE«
  • Obchodní akademie se sportovním zaměřením:   »ZDE«
  • Hotelnictví:  »ZDE«

V Havlíčkově Brodě dne 19. května 2021

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy