Zahájení školního roku 2021/2022 – přehled učeben

Karel Sedlák Školní novinky

 

Kmenové učebny pro třídy učebních i maturitních oborů pro účely zahájení školního roku 2021/22 ve středu 1. září 2021 a ve čtvrtek 2. září 2021 v následujícím dokumentu:

 

Ing. Radka Svatošová
zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování