Zkoušky profesní kvalifikace – květen 2024

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky

Zkoušky profesní kvalifikace 65-001-H  Kuchař/kuchařka teplých pokrmů, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská 3187 ve dnech:

7. května 2024 od 14:00 do 16:00 hod.
9. května 2024 od 14:00 do 19:00 hod.

Ing. Jana Dubnová
zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz