Doučování žáků 2022 – 2023

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky, Úřední deska

 

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

 

Žáci Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod mají možnost účastnit se projektu „Doučování žáků škol“, který je součástí Národního plánu obnovy.

Je cílen na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Nahrazení výpadků vzdělávání má napomoci právě doučování, které by mělo vést k rozvoji znalostí a dovedností žáků po jejich návratu k prezenční výuce. Zdrojem financování jsou prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Doučování bude probíhat v období září – prosinec 2022 a další fáze v období leden – srpen 2023.

 Pokud má žák studijní potíže z některého předmětu nebo nedohnal učivo za období distanční výuky, má možnost se přihlásit k doučování u učitele daného předmětu, který s ním nebo se skupinou žáků dohodne konkrétní harmonogram a obsah doučování. Doučování může probíhat prezenčně nebo online formou.

Povinnosti školy jako příjemce prostředků z EU v rámci povinné publicity – více informací  »ZDE«

Mgr. Jiří Forman
ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod