MZ

Maturitní komise – jarní termín 2024

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro jarní termín 
maturitních zkoušek 2024 následující složení zkušebních komisí:

 

Třídy A4.S;  A4.;  E4.;  H4.»ZDE«

 

V Havlíčkově Brodě dne 30. ledna 2024

Ing. Radka Svatošová
zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování