Mimořádný termín pro praktické maturitní zkoušky

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

Ředitel školy
vyhlašuje mimořádný termín pro praktické maturitní zkoušky
na den 29. června 2021.

 

  1. Podle čl. XXXIII. opatření obecné povahy vydaného MŠMT ČR dne 15. 3. 2021, v platném znění, se může      mimořádného termínu pro praktické zkoušky účastnit žák, který podal přihlášku k praktické zkoušce konané v jarním zkušebním období 2021 a který se z konání této zkoušky omluvil, nebo u této zkoušky neuspěl. Tím se se navyšuje počet opravných zkoušek praktické zkoušky na 3 opravné zkoušky. 
  2. Žák podává písemnou přihlášku na mimořádný termín praktické zkoušky řediteli školy
    • do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měl konat tuto zkoušku, pokud ji nekonal,
    • do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděl od předsedy zkušební maturitní komise, pokud ji konal.

Havlíčkův Brod 1. června 2021

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy