LOGO školy

Rodičovská linka

oahshb Poradenské pracoviště

Kontakt: +420 840 111 234

Linka nabízí své služby:

 • rodičům
 • prarodičům
 • dalším rodinným příslušníkům
 • pedagogům

Nabízí pomoc v případech jako je:

 • obtížná životní rodinná situace
 • problémy při výchově dětí
 • podezření, že je s dítětem něco „špatně“ (vzrůstající konflikty, krádeže, záškoláctví, závislost,..,….)
 • obtíže dítěte v kontaktu s vrstevníky
 • šikanování dítěte
 • podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání dítěte z okolí


Rodičovská linka nabízí:

 • psychologické poradenství po telefonu
 • kontakty na další odborná pracoviště po celé ČR

Linka je v provozu každý všední den odpoledne a je zcela anonymní. Hovory jsou zpoplatněny z celé České republiky jako místní hovor. Lze rovněž volat na číslo 606 021 021 nebo psát na adresu pomoc@rodicovskalinka.cz

Další informace najdete  na adrese www.rodicovskalinka.cz

Mgr. Věra Sobotová
výchovná poradkyně