LOGO školy

ESF: IKAP – „Učíme se ze života pro život“

oahshb Projekty

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I.
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656
I naše škola se zapojila do projektu „Učíme se ze života pro život“. Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu.

Více informací na stránkách Kraje Vysočina: zde

V naší škole se zapojilo 8 učitelů a 5 vedoucích zájmových kroužků. Při svojí práci využívají metodické listy, které pro ně připravují metodici projektu. V níže uvedené galerii si můžete prohlédnout videa a fotografie z již realizovaných vyučovacích hodin.

Galerie projektu

Mgr. Květa Klímová
koordinátorka projektu na škole