LOGO školy

ESF Projekt: „Podpora žáků a učitelů = cesta k jejich rozvoji“

oahshb Projekty

Název projektu:
Podpora žáků a učitelů = cesta k jejich rozvoji
Číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005957
Operační program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název výzvy:
Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ
Doba realizace:
1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Cílem výzvy, která byla vyhlášena MŠMT v prosinci 2016, je podpořit střední a vyšší odborné školy formou projektů zjednodušeného vykazování.

Výzva tak středním školám nabídla možnost podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, umožnit vzájemné setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomoci školám při společném vzdělávání žáků/studentů, a to s možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele, školního kariérového poradce. Dále výzva nabídla možnost podpořit aktivity spolupráce škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, aktivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Na základě výše uvedené výzvy Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod podala projekt, který byl v červenci 2017 odsouhlasen k realizaci. Z nabízených „šablon“ si škola vybrala aktivity, které by měly být pro školu nejpřínosnější a měly by vést ke zlepšení stavu vzdělávání na škole.

V období od 1.9.2017 do 31.8.2019 tedy bude škola realizovat následující „šablony“:
► Školní psycholog – personální podpora SŠ
► Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP (kurzy anglického jazyka, výchova k podnikavosti a ICT)
► Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

Ing. Eva Forgáčová
koordinátorka projektu