LOGO školy

Operační program Jan Amos Komenský

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

 

 

Naše škola je zapojena do výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod názvem Šablony pro SŠ a VOŠ I v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský. Projekt nese název Podpora pedagogických pracovníků OAHŠHB.

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny žáky a studenty prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských výchovných a ubytovacích zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

V rámci této výzvy se naši pedagogové budou účastnit kurzů, které zvýší jejich kvalifikaci a na základě nově získaných znalostí obohatí výuku o moderní metody a směry.

Žáci budou moci nadále využívat podpory školního psychologa a bude pro ně připravena řada vzdělávacích akcí, jejichž cílem je osobnostní a sociální rozvoj žáků a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií.

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy