Mezinárodní projekty: Spolupráce s partnerskou školou v Nitře

oahshb Projekty

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod spolupracuje s partnerskou Střední odbornou školou potravinářskou v Nitře již dva roky. Pravidelná setkání se uskutečňují jak v Nitře, například při příležitosti přehlídky středních škol „Mladý tvorca“, tak i v Havlíčkově Brodě. Na březen letošního roku byl naplánován výměnný pobyt žáků obou škol na pracovištích partnerských škol.

V pondělí 13. března přijeli do naší školy z Nitry tři žáci oboru vzdělání Cukrár – kuchár s paní učitelkou Bc. Renátou Vyoralovou. Po přivítání s vedením školy se žáků ze Slovenska ujali žáci třídy N1. a v rámci jejich učební praxe je seznámili s taji molekulární mixologie a s přípravou sushi. I na další dny výměnného pobytu byl připraven bohatý program. V úterý se žáci věnovali přípravě míchaných nápojů, ve středu byl realizován základní kurz carvingu. Čtvrteční dopoledne bylo věnováno seznámení s elektronickým výukovým programem Kulinářské umění, který paní učitelku i žáky velmi zaujal. Po zhlédnutí inspirativního videa si připravovali pokrmy z vajec a vyzkoušeli si tak v praxi nové teoretické vědomosti. Poslední den patřil české kuchyni a přípravě oběda ve školním gastrocentru.

Týdenní pobyt nebyl samozřejmě věnován pouze gastronomii. Návštěva ze Slovenska se prostřednictvím žáků třídy H3, seznámila s městem Havlíčkův Brod a jeho pamětihodnostmi. S paní učitelkou Ing. Merclovou navštívili Žďár nad Sázavou, kde obdivovali zejména kostel sv.Jana Nepomuckého na Zelené Hoře.

Páteční závěrečné hodnocení pobytu vyznělo z úst paní učitelky a žáků pozitivně. Jeden ze zúčastněných žáků, Tomáš Čanaky, navštíví naši školu opět v dubnu, kdy bude reprezentovat SOŠ potravinářskou v soutěži Kuchař Vysočiny Junior 2017– open.

Vraťme se ale k pondělnímu odpoledni. V naší škole probíhalo již zmíněné přivítání žáků z Nitry, na druhé straně jsme se rozloučili s paní učitelkou Bc. Šeredovou a třemi žákyněmi oboru vzděláni Cukrář – Monikou Peškovou, Michaelou Bartoškovou a Andreou Kocmanovou, které zamířily na výměnný pobyt do Nitry. V partnerské škole se tři dny učily pracovat s karamelem. I když se zpracováním karamelu neměla děvčata ani paní učitelka žádné zkušenosti, počáteční obavy se rychle rozplynuly a díky zkušené paní učitelce Mgr. Vykoukalové ze SOŠ potravinářské začaly pronikat do tajů práce s karamelem.

V cukrářské dílně to chvílemi vypadalo jako v alchymistické dílně, ale výsledkem byly podivuhodné květy a ozdoby. Každá žákyně si odvezla vlastní kompozici květů a pro pana ředitele Mgr. Formana společně se slovenskými přáteli připravily strom plný květů a vyfukovaných ptáčků – vše bylo samozřejmě z karamelu.

Kromě odborných dovedností se naše žákyně seznámily s městem Nitra, navštívily Nitranský zámek. Protože všechny byly na Slovensku poprvé, byl celý pobyt pro ně velkým zážitkem. Protože se ukázalo se, že i jazyková bariéra je lehce překonatelná, celá stáž proběhla k naprosté spokojenosti všech zúčastněných.

Vzhledem ke kladnému hodnocení výměnného pobytu mají obě školy zájem ve spolupráci pokračovat a rozvíjet tak nejen odbornost žáků, ale i přátelské vztahy.


 Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro obory vzdělání s výučním listem a praktické vyučování