Mezinárodní projekty: Výměnná stáž Havlíčkův Brod – Nitra

oahshb Projekty

Poslední týden před jarními prázdninami strávily tři žákyně 2. ročníku oboru vzdělání Cukrář s učitelkou odborného výcviku Miriam Neubauerovou v partnerské Střední odborné škole potravinářské v Nitře. Hlavním programem stáže byla výměna zkušeností se slovenskými cukráři, získání nových poznatků a dovedností. Důležitou součástí stáže byla i účast dvojice žákyň naší školy v soutěži mladých cukrářů „O juniorskú tortu roka 2018“, která probíhala dne 22. února. Úkolem soutěžících bylo ozdobit maketu dortu na téma “Jarná harmónia“.

Reprezentantky naší školy Marcela Pátková a Monika Pešková, žákyně třídy C2., nazvaly svůj dort „Příroda se probouzí“ a pomoci modelovací hmoty vytvořily rozkvetlý strom, na kterém hnízdí ptáček. Na ztvárnění svého záměru měla děvčata 3 hodiny a strávila je v pilné práci.

Povzbudit tým Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod přijel do Nitry ředitel školy Mgr. Jiří Forman společně s Ing. Mrázovou a Mgr. Klubalovou. Všichni jsme s napětím očekávali hodnocení poroty a s velkou radostí jsme vyslechli, že náš tým skončil na druhém místě. Porota ohodnotila nejen pěkný námět, ale ocenila i precizní práci děvčat.

Dvojice domácích cukrářek obsadila první místo s dortem zdobeným květy z karamelu. A právě práce s karamelem se žákyním naší školy i paní učitelce velmi líbila a s nadšením si v průběhu stáže vyzkoušely tvarování různobarevných květin a ozdob.

Ve stejném týdnu se čtyři žáci oboru Kuchár – cukrár a jejich učitelka odborného výcviku ze Střední odborné potravinářské školy Nitra zapojili do odborného výcviku žáků naší školy. Učili se flambovat, péct marokánky a větrníky, seznámili se s českou kuchyní a tradičními svatebními buchtičkami. Velmi se jim líbil výukový program Kulinářské umění, který mají žáci gastronomických oborů na naší škole k dispozici. Slovenští studenti rovněž absolvovali exkurzi v potravinářské firmě Catus, s. r. o. a navštívili havlíčkobrodský Měšťanský pivovar.

Spolupráce se slovenskými partnery se úspěšně rozvíjí, další společné aktivity nás čekají v dubnu v rámci přehlídky středních škol „Mladý tvorca“ v Nitře.

Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro obory vzdělání s výučním listem a praktické vyučování