Zkušební maturitní komise – jaro 2022

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

 

Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro jarní termín maturitních zkoušek 2022
následující složení zkušebních komisí:

 

V Havlíčkově Brodě dne 18. března 2022

Ing. Radka Svatošová
zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování