DODATEČNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 24. KVĚTNA 2021

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Podle novelizovaných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se upravují některé podmínky pro provoz škol od 24. 5. 2021:

 1. Při sportovních činnostech (tělesná výchova) se umožňuje využívání šaten. Využívání ostatních vnitřních prostor (např. sprchy), je nadále zakázáno.
 2. Mění se doba po prodělání onemocnění covid-19, po kterou zaměstnanci a žáci nemusí podstupovat preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 na 180 dní. Tedy po doložení prodělání covid-19, nemusí zaměstnanci a žáci podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Stejně byla prodloužena tato lhůta i v ostatních oblastech, kde se doložení negativního testu (nebo právě doložení prodělání covid-19 případně očkování) vyžaduje.
 3. Preventivní testování nemusí nově podstupovat také osoby, které doloží, že:
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců,
   a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

Havlíčkův Brod 24. května 2021

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy