Ústní část maturitních zkoušek

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

Konkrétní rozpis žáků u ústních zkoušek profilové části MZ 2021 je k dispozici po přihlášení na  školním INTRANETU v DOKUMENTECH PRO ŽÁKY – oddíl Maturitní zkoušky.

V Havlíčkově Brodě dne 25. 5. 2021

Ing. Radka Svatošová
zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování