LOGO školy

Důležité informace II pro žáky a rodiče

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

 1. Možnost vyzvednutí učebnic a osobních věcí na Domově mládeže nebo v šatních skříňkách:
  • od úterý 17. března do pátku 20. března, vždy od 10 do 12 hodin
  • nevstupujte prosím do budovy, zvoňte na zvonek Domov mládeže nebo Sekretariát, poté vám bude umožněno si věci vyzvednout, vždy jednotlivě
 2. Možnost zapůjčit si knihy ve školním studijním a informačním centru (povinná četba pro maturanty):
 1. Organizace zadávání úkolů bude záležet na jednotlivých vyučujících. Úkoly budete dostávat od úterý 17. března 2020.
Předpokládané způsoby zadání úkolů:   
 • prostřednictvím systému moodle
 • prostřednictvím sdíleného disku U (je přístupný z webových stránek školy – cesta: Intranet\Osobní složky\(přihlásit se)\úkoly)
  • Zadání úkolů najdete ve složce:  2016-20\Předlohy pro úkoly\1_Koronavirus\Třída\Předmět
 • Vypracované úkoly budete ukládat do složky:  2016-20\Hotové úkoly\1_Koronavirus\Třída\Předmět
 • Informaci o zadání nového úkolu, popř. upřesnění požadavků obdržíte od příslušného učitele:
  • prostřednictvím webové aplikace Bakaláři
  • emailem
  • jiným způsobem (moodle, Google Classroom aj.)
 1. Všechny povinnosti stanovené pro žáky v předchozím upozornění ze dne 12. března 2020 zůstávají v platnosti.

 

Milé studentky, milí studenti,

jedná se o zcela mimořádnou situaci, která nemá v historii obdoby. Dodržujte prosím všechna pravidla stanovená vládou ČR a dalšími orgány, abyste se vyhnuli riziku nákazy. I vaše zodpovědnost přispěje k překonání této těžké doby.
Současně poctivě plňte úkoly, které vám  učitelé budou ukládat. Některé budou moci využít i k vaší klasifikaci. Zvlášť důležitá je příprava k maturitě a závěrečným zkouškám, protože nyní nevíme, kdy bude možné k nim přistoupit a zda bude ještě vůbec možná nějaká příprava ve škole.

Děkuji vám a těším se na setkání opět ve škole.  Přeji vám pokud možno klidné dny.

Havlíčkův Brod 16. března 2020

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy