LOGO školy

Povinná karanténa pro vracející se z rizikových oblastí

oahshb Školní novinky, Úřední deska

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ  PRO ZAMĚSTNANCE ŠKOLY, ŽÁKY A RODIČE

Upozorňuji všechny zaměstnance, žáky a rodiče, že rozhodnutím vlády ČR platí pro všechny občany, kteří se vrací z rizikových oblastí po 12.00 hod. dne 13. března 2020, povinná čtrnáctidenní karanténa. Za pobyt se považuje jakkoliv dlouhý pobyt na území rizikových oblastí.

Za rizikové oblasti jsou k dnešnímu dni považovány tyto státy: Čína, Írán, Itálie, Jižní Korea, Francie, Španělsko, Německo, Švýcarsko, Norsko, Dánsko, Nizozemsko, Švédsko, Velká Británie, Belgie, Rakousko (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti, ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/). To znamená, pokud se vracíte dnes nebo v dalších dnech např. z Rakouska, Německa, Itálie nebo dalších vyjmenovaných zemí, jste povinni bezprostředně po návratu do České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému praktickému lékaři, v případě dětí jejich praktickému lékaři pro děti a dorost. Pokud se vrátíte například v sobotu nebo v neděli a kontakt s praktickým lékařem není o víkendu možný, obrátíte se na něj hned v pondělí. S nařízením domácí karantény je spojeno vystavení neschopenky, optimálně e-neschopenky, případně je možné se domluvit se zaměstnavatelem na práci z domova. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu, a to ani po cestě od hranic, nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apeluje proto na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

Havlíčkův Brod 13. března 2020

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy