Erasmus+ ve školním roce 2021/2022

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

V termínu 24. 4. – 6. 5. 2022 proběhla dvoutýdenní mobilita 6 žáků oborů vzdělání s výučním listem na Slovensku. Mobilita byla realizovaná prostřednictvím partnerské školy (Stredná škola gastronómie a cestovného ruchu v Nitře). Partnerská škola se podílela na zajištění ubytování stravování a provozů, ve kterých žáci konali praxe. Odborná praxe probíhala ve vybraných restauracích a hotelech:

  1. Castellum Cafe, nám. J. Pavla 2, Nitra – 1 žák zaměření kuchař, 1 cukrář
  2. Hotel Oko, F. Mojtu 3, Nitra – 2 žáci zaměření číšník
  3. Agroinreštaurácia, Akademická 9524, Nitra – 2 žáci zaměření kuchař.


Žákyně, která složila v květnu 2021 maturitní zkoušku v oboru vzdělání Ekonomické lyceum, absolvovala dlouhodobou stáž v Irsku od 26. 4. do 26. 7. 2022. Pracovala ve Wild Atlantic Internship & Training Ltd t/a YIT Sligo v Irském Mallow. Věnovala se zejména organizaci pobytů a stáží studentů v rámci Erasmus+.

Absolventka oboru vzdělání Obchodní akademie odletěla 13. 6. na tříměsíční stáž do španělské Granady. Věnovala se tvorbě webových stránek a administrativní práci v jazykové škole.

Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro praktické vyučování