Podzimní termín MZ – jednotné zkušební schéma didaktických testů

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

 

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časové schéma
(jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky
pro podzimní zkušební období roku 2022

Praha, červenec 2022
č. j. MSMT-178/2022-4

 

V Havlíčkově Brodě dne 26. července 2022

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy