Erasmus+ ve školním roce 2022/23

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

V podzimních termínech roku 2022 se nám podařilo realizovat další čtrnáctidenní mobility žáků v rámci projektu Erasmus+ č. 2021-1-CZ01-KA122-VET-000016915 pod názvem Do všech koutů Evropy (All Over Europe).

V termínu 6. – 20. 11. 2022 vycestovalo 13 žáků oborů s ekonomickým zaměřením do Irska. Pracovní stáže absolvovali stáže v městečku Youghal. Někteří žáci pracovali v místním rádiu CRY104FM Community Radio Youghal, jiní v účetních firmách a dalších organizacích  (AB Accountancy, Flanagan Print, C G Motherway & Co, YiT Youghal).

Minigalerie (klikni na obr.):

V termínu od 27. 11. do 10. 12. absolvovalo 12 žáků oboru Hotelnictví dvoutýdenní stáž ve Španělsku. V Málaze pracovali v restauracích a hotelech v pozicích recepční, barman, barista nebo číšník.

Minigalerie (klikni na obr.):

Své zážitky naši “erasmáci“ sdíleli se svými spolužáky a návštěvníky školy v rámci Dne otevřených dveří dne 26. ledna 2023. Spolužáci i zájemci o studium se zájmem sledovali prezentace studentů, kteří popisovali svoje pracovní zkušenosti a vliv pobytu v zahraničí na zlepšení jazykových dovedností a chlubili se fotografiemi z výletů a řadou nově navázaných přátelských vazeb.

Ukázka prezentací: IRSKO

Ukázka prezentací: ŠPANĚLSKO

Program Erasmus+ je řízen Domem zahraniční spolupráce a je podpořen Evropskou unií. Z přiděleného grantu jsou účastníkům mobilit plně hrazeny náklady na dopravu, ubytování, stravování, pojištění a doprovodný program.

Schvalovací komise programu Erasmus+ udělila Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod akreditaci na období od 1. 2. 2023 – 31. 1. 2027. Akreditace umožnuje škole zjednodušený přístup k možnostem financování v příslušné oblasti vzdělávání.

Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro praktické vyučování