INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY A TESTOVÁNÍ OD 3. KVĚTNA 2021

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

MŠMT v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 stanovilo s účinností od 3. května 2021 některé změny ve zveřejněných mimořádných opatřeních.

Změny v postupech na naší škole:
  1. Preventivní antigenní testy žáků ve škole se budou od pondělí 3. května 2021 nově provádět s frekvencí jedenkrát týdně. Testovacím dnem bude pondělí od 7.00 do 9.00 hodin. Testování bude probíhat stejným způsobem jako doposud. Nebude-li žák přítomen v určený den testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu bezprostředně po příchodu do školy v době od 7.00 do 9.00 hodin.
  2. Pro žáky, kteří budou nastupovat na praktické vyučování poprvé v pondělí 3. května 2021 a doposud neprošli testováním s frekvencí dvakrát týdně, platí, že budou v tomto týdnu testováni dvakrát týdně, tj. v pondělí a ve čtvrtek od 7.00 do 9.00 hodin. Žáci se budou řídit rozpisem účasti na praktickém vyučování a testování zveřejněným na školním intranetu a ve webové aplikaci Bakaláři.
  3. Od 3. května 2021 je stanovena pouze jedna frekvence povinnosti testování zaměstnanců, a to jedenkrát v pracovním týdnu. Testovacím dnem je pondělí od 7.00 do 9.00 hodin. Není-li zaměstnanec v den testování přítomen na pracovišti, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště opět v době od 7.00 do 9.00 hodin.
  4. Upozorňuji, že škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Havlíčkův Brod 30. dubna 2021

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy