INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 8. ČERVNA 2021

Karel Sedlák Školní novinky

Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021 mění následující:

 • Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
 • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
 • Dále jsou z povinnosti nosit ochranný prostředek vyjmuty osoby v době výkonu práce po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka (typicky se bude jednat o kabinet, kancelář, sborovnu apod.).
 • Ochrana dýchacích cest dále není nově nutná v těchto případech:
  • zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry,
  • při vzdělávacích aktivitách, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělesná výchova),
  • žáci při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v domově mládeže,
  • žáci s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.
 • Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory, jako jsou sprchy.
 • Sportovní činnosti na vnějších sportovištích nejsou nadále omezeny.
 • Zákaz pohybu a pobytu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest zůstává zachován ve vnitřních a vnějších prostorách provozovny stravovacích služeb (školní jídelna).

 

Havlíčkův Brod 8. června 2021

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy