LOGO školy

INFORMACE ŘEDITELE ŠKOLY PRO ŽÁKY UBYTOVANÉ NA DM 

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 4. ročníku maturitních oborů a 3. ročníku učebních oborů, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky.

Současně umožníme žákům, kteří byli v tomto školním roce ubytováni na Domově mládeže Bratříků 851, Havlíčkův Brod a přípravy ve škole se zúčastní, ubytovat se na toto období na DM. Provoz DM a podmínky pro pobyt žáků se budou řídit metodikou MŠMT „Ochrana zdraví a provoz domovů mládeže a internátů v období do konce školního roku 2019/2020“, jejíž plné znění najdete zde.

Postup pro zájemce o ubytování z řad žáků závěrečných ročníků:

  1. Všichni zájemci o ubytování budou do čtvrtka 7. května 2020 kontaktovat vedoucí vychovatelku Bc. Moniku Kašparovskou, e-mail kasparov@oahshb.cz, mobil 777 828 571, a sdělí jí, v jaké době chtějí ubytování využít.
  2. Při nástupu na ubytování žáci předloží podepsané čestné prohlášení, které lze stáhnout zde.
  3. Při nástupu budou žáci seznámeni s hygienickými pravidly, která budou muset při pobytu na DM dodržovat. Jejich opakované nedodržování bude důvodem k ukončení ubytování žáka v domově mládeže.
  4. Všechny další podrobné informace zájemcům o ubytování sdělí vedoucí vychovatelka.

Havlíčkův Brod 4. května 2020

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy