Jednotné zkušební schéma didaktických testů MZ – podzim 2021

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

 

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se určuje časové schéma
(jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky
pro podzimní zkušební období roku 2021

Praha, srpen 2021
č. j. MSMT-21403/2021-1

 

V Havlíčkově Brodě dne 15. srpna 2021

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy