Maturitní komise – podzimní termín 2021

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

 

Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro podzimní termín maturitních zkoušek 2021
následující složení zkušebních komisí:

 

V Havlíčkově Brodě dne 11. srpna 2021

Ing. Radka Svatošová
zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování