Konzultační hodiny učitelů

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

 

Dokument v plném znění:  » ZD

 

Žáci mají tento dokument také na školním INTRANETU ve složce DOKUMENTY PRO ŽÁKY.

 

V Havlíčkově Brodě dne 13. 9. 2021

Ing. Radka Svatošová
zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování