LOGO školy

Krajské kolo Logické olympiády

oahshb Školní novinky, Soutěžní úspěchy

Dne 1. 11. 2019 se Lucie Čejková, studentka 3. ročníku oboru Ekonomické lyceum, zúčastnila krajského kola Logické olympiády v Jihlavě. Jedná se o soutěž pořádanou Mensou České republiky založenou na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.

Lucie postoupila na základě výsledků prvního kola, kdy skončila na 13.-14. místě z celkového počtu 511 soutěžících kraje Vysočina kategorie C, kam spadají studenti všech druhů středních škol. Ačkoli se Lucie neumístila mezi trojic nejlepších, kteří postupují do celostátního kola, Lucii gratulujeme ke krásnému umístění a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.

Mgr. Lucie Doležalová
učitelka matematiky