Kuchař Vysočiny Junior 2020 open

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

pod záštitou Ing. Jany Fialové, MBA, radní Kraje Vysočina

a Asociace kuchařů a cukrářů České republiky

pořádá 

5. ročník gastronomické soutěže

žáků středních škol Kraje Vysočina a vybraných partnerských škol

KUCHAŘ VYSOČINY JUNIOR  2020 open

 

Termín soutěže:

 • čtvrtek 5. března 2020

Místo konání:

 • Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
 • odloučené pracoviště Kyjovská 3187
 • gastrocentrum

 PRAVIDLA SOUTĚŽE KUCHAŘ VYSOČINY JUNIOR 2020 open

Pořadatel soutěže

 • Pořadatelem soutěže je Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod.
 • Záštitu nad soutěží převzala Ing. Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu a Asociace kuchařů a cukrářů ČR.
 • Ředitel soutěže: Mgr. Jiří Forman, ředitel Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod.
 • Hlavní organizátor: Ing. Marie Mrázová, zástupkyně ředitele OA a HŠ Havlíčkův Brod pro praktické vyučování.

Určení soutěže

 • Soutěž je určena žákům středních gastronomických škol Kraje Vysočina a rovněž žákům středních škol z partnerských regionů v zahraničí.
 • Soutěžící musí být žáky denního studia střední školy v tříletém, čtyřletém nebo nástavbovém oboru vzdělání.
 • Pořadatel žádá AKC ČR o zařazení soutěže do seznamu nominačních soutěží pro účast v celostátním kole GASTRO JUNIOR.

Přihláška do soutěže

 • V soutěži Kuchař Vysočiny Junior 2020 open reprezentují každou školu dva žáci, každý soutěží jako jednotlivec.
 • První soutěžící v časovém limitu 45 minut připraví studený předkrm. Druhý soutěžící v časovém limitu 45 minut připraví hlavní chod s omáčkou a minimálně jednou přílohou. Soutěžící budou připravovat pokrmy ve stejném čase a na stejném pracovišti, ale nezávisle na sobě.
 • Ze zdravotních či rodinných důvodů je přípustná změna soutěžícího na poslední chvíli. Změnu ve složení družstva je však nutné oznámit nejpozději 24 hodin před začátkem organizátorovi soutěže na e-mailovou adresu mrazova@oahshb.cz nebo na tel. 731 483 661.
 • Přihláška k soutěži s přílohami musí být odeslána elektronicky do 20. února 2020 na e mail mrazova@oahshb.cz.
 • Přílohy přihlášky:
  • Informace o škole a soutěžících
  • Souhlas s použitím fotografického materiálu
  • Technické listy soutěžní družstvo odevzdá při prezenci v den soutěže.
 • Formulář přihlášky ke stažení:   → ZDE

Podmínky soutěže

 • První soutěžící připraví na místě 4 porce hlavního chodu s omáčkou a minimálně jednou přílohou. Povinnou surovinou je kuřecí prso supreme.
 • Druhý soutěžící připraví na místě 4 porce studeného předkrmu. Povinnou surovinou je červená řepa.
 • Každý soutěžící bude mít 10 minut na přípravu pracoviště a 45 minut na přípravu pokrmu.
 • Na společnou prezentaci obou pokrmů připravených žáky jedné školy před porotou je vymezen čas 15 minut.
 • Poté bude mít každý soutěžící 10 minut na úklid svého stanoviště.
 • Na začátku soutěže proběhne seznámení účastníků s pracovištěm včetně zaškolení na technickém vybavení gastrocentra.

Startovné

 • Startovné se neplatí, soutěž je financována Krajem Vysočina.

Suroviny

 • První soutěžící musí při přípravě hlavního pokrmu použít povinně kuřecí prso supreme. Na 4 porce pokrmu soutěžící obdrží 4 kusy kuřecího prsa supreme (s kostí a kůží).  Surovina bude soutěžícím poskytnuta v den soutěže.
 • Druhý soutěžící musí při přípravě studeného pokrmu povinně použít červenou řepu. Vzhledem k tomu, že řepu je vhodné předem upravit, každý soutěžící si doveze potřebné množství červené řepy, která může být tepelně upravená (předem vařená či pečená) a marinovaná. Pokud soutěžící použije marinádu, uvede do technického listu její složení.
 • Ostatní suroviny na hlavní pokrm a předkrm soutěžící dopraví samostatně na místo soutěže a v surovém stavu (tj. omyté, očištěné, ale jinak neupravené). Základní koncentrované vývary a masové šťávy jsou povoleny (neochucené, vakuované). Všechny potraviny potřebné k přípravě pokrmů budou uvedeny v technickém listu, který soutěžící odevzdá při prezenci v den soutěže ve dvou provedeních. Potraviny, které nebudou uvedeny na seznamu ingrediencí, soutěžící nesmí použít.

Časový harmonogram

 • Časový harmonogram bude upřesněn později a zaslán všem přihlášeným školám.

Kuchařský oděv a ostatní potřeby

 • Každý soutěžící si na soutěž musí donést:
  • čistý kuchařský oděv
  • pár bot s protiskluzovou podrážkou
  • kuchařskou čepici
  • jednu či více zástěr
  • několik utěrek
  • potřebný inventář k přípravě pokrmů i k servisu.
 • Před zahájením soutěže soutěžící předloží občanský a zdravotní průkaz.
 • Pořádající škola poskytne pro přípravu předkrmu a hlavního pokrmu vybavení gastrocentra:
  • 3 konvektomaty Rational včetně gastronádob
  • Salamander gril
  • 1 horkovzdušná trouba
  • 5 sklokeramických sporáků s dvěma plotýnkami
  • lednice
 • Ostatní inventář si přiveze každé družstvo svůj vlastní.

Hodnocení a porota

 • Výkony žáků bude hodnotit porota. Studený předkrm a hlavní pokrm budou hodnoceny odděleně.
 • Při hodnocení přípravy pokrmů se porota zaměří na technickou zručnost a dodržování hygienických pravidel.
 • U hotových pokrmů bude hodnocen jejich vzhled, originalita a kreativita, úroveň prezentace, konzistence, chuť a vůně.
 • Do hodnocení soutěžního úkolu bude zahrnut rovněž úklid pracoviště.
 • Hodnocení poroty bude konečné a nebude možné proti němu podat odvolání ani protest.
 • Počet bodů může být z následujících důvodů snížen:
  • použití potravin neuvedených na seznamu ingrediencí
  • zpoždění při servírování do 5 minut (za každou minutu zpoždění bude hodnocení sníženo o 1 bod)
  • zapomenutí některé části kuchařského oděvu či servisu.

Diskvalifikační podmínky

 • zpoždění při servírování delší než 5 minut
 • nerespektování hygienických zásad
 • nepředložení zdravotního a občanského průkazu
 • nevhodná úprava zevnějšku a neodpovídající pracovní oblečení
 • pozdní nástup na pracoviště
 • použití dovezených, předem připravených polotovarů. 

Doprovod

 • Každé družstvo může být doprovázeno jedním pedagogickým pracovníkem.

Občerstvení

 • Pro každé družstvo bude zajištěno základní jednoduché občerstvení.
 • Oběd, který bude podáván ve školní jídelně,si mohou účastníci soutěže i pedagogický doprovod objednat v přihlášce.
 • Cena oběda činí 73 Kč. Stravenky budou vydány při prezenci proti úhradě v hotovosti.

Receptury

 • Receptury soutěžních pokrmů bude možné využít k prezentaci soutěže a také v rámci komunikačních a propagačních kampaní Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod.

Vyhlášení výsledků

 • Na konci soutěžního dne budou vyhlášeny výsledky soutěže v kategorii „Hlavní pokrm“ a v kategorii „Studený předkrm“.
 • Soutěžící, kteří se umístí na 1. – 3. místě, obdrží věcné ceny.
 • Vítězové kategorie „Hlavní pokrm“ a kategorie „Studený pokrm“ obdrží titul Kuchař Vysočiny Junior 2020 open v příslušné kategorii.
 • Všem účastníkům soutěže budou předány účastnické listy a upomínkové předměty.

Dotazy

 • Případné dotazy či připomínky směřujte na hlavního organizátora soutěže prostřednictvím e-mailu mrazova@oahshb.cz nebo telefonu 731 483 661.

Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro praktické vyučování