Zkoušky profesní kvalifikace – příprava minutek

Karel Sedlák Aktuální kurzy pro veřejnost, Školní novinky

Zkoušky profesní kvalifikace 65-004-H  PŘÍPRAVA MINUTEK, ověřující dosažení profesní kvalifikace podle zákona č.179/2006 Sb., se budou konat v Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod na pracovišti Kyjovská 3187 dne:

20. února 2020 od 14:00 do 17:00 hod.

 Ing. Jana Dubnová
zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz