MZ

Maturitní komise – jarní termín 2023

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky, Úřední deska

 

Ředitel školy Mgr. Jiří Forman jmenoval pro jarní termín maturitních zkoušek 2023
následující složení zkušebních komisí:

 

V Havlíčkově Brodě dne 31. ledna 2023

Ing. Radka Svatošová
zástupkyně ředitele školy pro teoretické vyučování