MZ

Kritéria hodnocení zkoušek společné části MZ 2023

Karel Sedlák Maturitní zkoušky, Školní novinky

V souladu s § 22 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky konané v roce 2023.

 

V Havlíčkově Brodě dne 31.3.2023

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy