Olympiáda v českém jazyce

Karel Sedlák Školní novinky, Soutěže

Dne 29. 11. 2022 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V jedné třídě se sešlo 22 studentů ekonomických oborů – nevídaná koncentrace nadšenců českého jazyka! Ekonomické lyceum mělo 14 zástupců, třídy obchodní akademie 8 studentů. Potěšitelná je vysoká účast studentů 1. ročníků, kteří se sice zatím neprosadili, ale rozhodně ukázali své kvality a v příštích letech můžeme očekávat jejich atak stupňů vítězů.

Soutěžící museli prokázat své znalosti z oblasti české gramatiky a svou schopnost aplikovat je v praxi, v druhé části psali slohovou práci. Mohli získat maximálně 50 bodů.

Výkony soutěžících posoudila komise ve složení Mgr. M. Fialová a Mgr. Iva Sobotková.

Výsledky jsou následující:

  1. místo:   Silvie Findová (E3.) – 40 b.
  2. místo:   Samuel Lýr (A3.) – 35 b.
  3. místo:   Nikola Kotanová (A4.S) – 31 b.
  4. místo:   Eva Krejčí (A4.S) – 30 b.
  5. místo:   Lucie Holcmanová, Lucie Henková (obě E2.) – 29 b.

Studenti na 1. a 2. místě postupují do okresního kola.  Věříme, že budou naši školu úspěšně reprezentovat.
Všem studentům za účast ve školním kole děkujeme.

Mgr. Iva Sobotková
předsedkyně PK ČJL a SV