Přípravné kurzy 2023

Karel Sedlák Přijímací řízení, Školní novinky

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod organizuje pro uchazeče o maturitní obory – žáky 9. tříd základních škol – kromě tzv. PŘIJÍMAČEK NANEČISTO také PŘÍPRAVNÉ KURZY k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Jejich hlavním cílem by mělo být zajištění co největší úspěšnosti jednotlivých uchazečů u přijímacích zkoušek z daných předmětů. A s tím souvisí i cíle dílčí – systematizace, doplnění a procvičení stěžejního učiva obou předmětů, vhodná volba strategie řešení didaktických testů, poznání reálného prostředí školy a v neposlední řadě minimalizace stresových faktorů. Přípravné kurzy povedou zkušení středoškolští učitelé s odpovídající praxí a budou pro všechny uchazeče zcela ZDARMA!!!

TERMÍNY PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ:
    Den
   Datum
   Čas
   Předmět
    Úterý
   14. února 2023
   14:30 – 16:15
   Český jazyk
    Čtvrtek
   16. února 2023
   14:30 – 16:15
   Matematika
ZÁKLADNÍ INFORMACE:
 • Místo konání: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod, Bratříků 851.
 • Rozsah kurzů: 2 vyučovací hodiny pro každý předmět.
 • V rámci přípravných kurzů lze odevzdávat vyplněné přihlášky ke studiu na naší škole.
REGISTRACE UCHAZEČŮ:
 • Na základě vyplněné písemné přihlášky (viz formulář ke stažení).
 • Možnosti podání přihlášky:
  • v rámci DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  – 26. ledna 2023,
  • během PŘIJÍMAČEK NANEČISTO přímo na místě do připraveného seznamu,
  • ostatní zájemci písemně na daném formuláři nejpozději do 12. února 2023.
 • Způsob odevzdání přihlášky:
  • elektronicky na adresu sedlak@oahshb.cz  
  • poštou na adresu školy
  • osobně v sekretariátu školy

 

V Havlíčkově Brodě dne 4. 1. 2023

Mgr. Karel Sedlák
TMO: 604 890 775
E-mail: sedlak@oahshb.cz