Oznámení o vyhlášení voleb do školské rady

Karel Sedlák Školní novinky, Školská rada, Úřední deska

Volební komise vyhlašuje podle článku 4 Volebního řádu pro školské rady při ZŠ, SŠ a VOŠ zřizovaných Krajem Vysočina volby do školské rady Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod.

Volba 3 členů školské rady pedagogickými pracovníky školy se uskuteční dne 24. června 2021 v době od 14.00 do 16.00 hodin ve školní jídelně na pracovišti Bratříků 851.
Oprávnění voliči: pedagogičtí pracovníci Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod

Volba 3 členů školské rady zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky se uskuteční dne 21. června 2021 v době od 14.00 do 16.00 hodin ve vstupní hale pracoviště Bratříků 851.
Oprávnění voliči: zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci Obchodní akademie Hotelové školy Havlíčkův Brod.

Návrhy kandidátů na členy školské rady přijímá a eviduje volební komise ve složení Ing. Marie Koumarová (koumarov@oahshb.cz), Vladimíra Lišková (liskova@oahshb.cz), Jindřiška Prokopová (prokopov@oahshb.cz). Návrhy je nutné podat nejpozději do 14. června 2021.

Havlíčkův Brod 10. května 2021

Ing. Marie Koumarová, v. r.

……………………………………

za volební komisi