POKYNY K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ VE DNECH 22. a 29. listopadu 2021

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost
  • po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo
  • po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
  • případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě. Takový test nahrazuje pouze ty termíny testování ve škole, při kterých je výsledek testu stále platný (tedy 72 hodin od PCR a 24 hodin od antigenního testu).
 • Ostatní žáci se testují.
 • Bezinfekčnost lze doložit pomocí aplikace Tečka.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se později nebo jiný den, provede si test bezprostředně po svém příchodu ve vstupní hale školy. Vydání testu a dohled zajistí p. vrátný.
 • Testování proběhne v kmenových třídách, případně v určených učebnách v době od 8.00 do 8.15 hodin, poté bude pokračovat běžná výuka. Testování na odborném výcviku se uskutečním před jeho začátkem na odborných dílnách.
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem.
 • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k preventivnímu testování:
  • ochrana dýchacích cest po celou dobu poskytování vzdělávání v budově školy
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převléká s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
 • Žáci, kteří v termínech testování vykonávají odborný výcvik na provozovnách, obdrží v předcházející pátek samotesty, které si provedou v pondělí 22. a 29. listopadu 2021 před vstupem na pracoviště. O výsledku testu informují třídního učitele.
 • Žákům, kteří budou mít pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Žák ihned opustí školu, pokud je nezletilý, je informován zákonný zástupce, na jehož příchod žák vyčká v izolační místnosti č. 13 (naproti ŠSIC).
 • Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák nebo jeho zákonný zástupce je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu svého praktického nebo dorostového lékaře a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 

Havlíčkův Brod 18. 11. 2021

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy