LOGO školy

Aktuální informace k třídním schůzkám

Karel Sedlák Školní novinky

Vážení rodiče,

dovolujeme si vás pozvat na třídní schůzky, které proběhnou ve středu 10. listopadu 2021 od 16:00 hodin prezenční formou v budově Bratříků 851, Havlíčkův Brod. Umístění jednotlivých tříd v učebnách je následující:

Zároveň bychom Vás rádi upozornili na aktuální protiepidemická opatření a podmínky pro konání hromadných akcí, které je nutné dodržet. Dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví každý účastník akce musí v rámci systému O-T-N (očkování-test-nemoc) doložit, že:

a) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

c) byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo

d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV[1]2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Dále prosíme o dodržování dalších opatření, jako je nošení respirátorů ve vnitřních prostorech školy.

Současně žádáme o omezení účasti jednoho rodiče na žáka.

V Havlíčkově Brodě dne 8. 11. 2021

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy