Povinné roušky!

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Podle nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je od pátku 18. 9. 2020 stanovena povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol, tedy včetně učeben. Výjimkou je pouze výuka tělesné výchovy a pobyt na domově mládeže.

Roušky se musí nosit také v kabinetech, kancelářích a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance. Pokud je v těchto prostorech zajištěn odstup osob minimálně 2 metry a jedná se o výkon práce na jednom místě, kde nedochází k fluktuaci různých lidí, lze roušku odložit.

V Havlíčkově Brodě dne 17.9.2020

Mgr. Jiří  Forman
ředitele školy