VYHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

Karel Sedlák Školní novinky, Úřední deska

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina nařídila s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. mimořádné opatření při epidemii na území Kraje Vysočina spočívající mj. v zákazu osobní přítomnosti žáků ve středních školách, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.

Na základě nařízení KHS nařizuji u všech žáků školy v teoretickém vyučování ve výše uvedeném termínu přechod na distanční výuku podle manuálu pro výuku na dálku. Praktické vyučování bude probíhat beze změny.

Celé nařízení KHS je k dispozici na http://www.khsjih.cz/soubory/uredni-deska/informace/386.pdf.

Havlíčkův Brod 2020-10-02

Mgr. Jiří Forman
ředitel školy