Pracovní stáž v Irsku

Karel Sedlák Projekty, Školní novinky

Tento rok jsem měla možnost zažít tříměsíční pracovní stáž v Irsku pod záštitou programu Erasmus+.

V dubnu roku 2022 jsem se rozhodla odletět na stáž do Irska, kde jsem měla možnost pracovat přímo v organizaci, která zaštituje Erasmus v Irsku – Your International Training. Tato organizace je prostředníkem mezi studenty a jejich hostujícími firmami a rodinami a má několik pracovišť po celém Irsku. Kancelář, ve které jsem působila, se nachází v malém půvabném městečku Mallow, necelých 40 km od druhého největšího města Irska – Corku.

Moje pracovní náplň se odvíjela od mého vystudovaného oboru “Ekonomické lyceum”. Práce v kanceláři převážně obsahovala práci na počítači – vytváření excelových tabulek, přípravu dokumentů a certifikátů pro účastníky Erasmu, plánování harmonogramu společně s uvítacími meetingy nebo mailovou komunikací s hostujícími rodinami a novými studenty.

Byla jsem zapojena také do práce v “terénu”, která zahrnovala doprovod studentů a pomoc s jejich orientací na nových pracovištích, měla jsem možnost účastnit se v roli doprovodu poznávacích výletů, a to například na známé Cliffs of Moher nebo do Národního parku Killarney. Pracovní doba byla každý den od 10 do 16 hodin, takže jsem měla spoustu volného času na poznávání irské kultury a na své volnočasové aktivity.

Ze začátku bylo náročnější si zvyknout na irské “na vše máme dost času”, ani dochvilnost a organizace práce není silnou stránkou Irů, tedy alespoň těch, které jsem měla možnost za ty 3 měsíce poznat.

Ubytovaná jsem byla u hostující rodiny, s kterou jsem si hned od začátku rozuměla. Byli moc ochotní a ve všem nápomocní, jako ostatně všichni Irové. Moc dobře si uvědomovali, že jsem sama v cizí zemi a jinak, než za pomocí angličtiny, spolu nemůžeme komunikovat. Zprvu jsem se dost obávala irského přízvuku, ale u nikoho než u starší generace jsem s porozuměním neměla problém.

Pokud jsem zrovna neobjevovala krásy Irska s ostatními studenty, moje irská rodinka mě brala na výlety, a to i na místa, kam bych se sama nepodívala, takže jsem se opravdu nenudila.

Moje rozhodnutí vyjet na pracovní stáž mi kromě zlepšení v angličtině přineslo mnoho dalších zkušeností. Bylo velmi obohacující být stážistou v organizaci, která přímo zajišťuje Erasmus, uvědomit si, že je to velmi zodpovědná práce – dokázat vybrat vyhovující firmy a hostující rodiny pro studenty a zajistit studentům super pobyt, tak jako byl ten můj.

Vanda Vaněčková
absolventka oboru Ekonomické lyceum