Praktická a ústní část závěrečných zkoušek

Karel Sedlák Školní novinky, Závěrečné zkoušky

Konkrétní rozpis žáků u praktických závěrečných zkoušek a také u ústní části závěrečných zkoušek 2021 je k dispozici po přihlášení na  školním INTRANETU v DOKUMENTECH PRO ŽÁKY – oddíl Závěrečné zkoušky.

V Havlíčkově Brodě dne 26. 5. 2021

Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro praktické vyučování