Praktické vyučování: 3. 5. – 7. 5. 2021

Karel Sedlák Školní novinky

 

  1.   Týká se tříd H1.; C1.P; S1.; H2.; K2.; S2. a S3.
  2.   Pro žáky je praktické vyučování povinné.
  3.   Účast žáků na praktickém vyučování se řídí podmínkami uvedenými v Informacích k zahájení praktického vyučování ze dne 22. dubna 2021.
  4.   Konkrétní jmenovitý rozpis žáků na jednotlivé dny je zveřejněný na školním intranetu »ZDE«
  5.   Všem žákům byl tento rozpis zaslán také prostřednictvím webové aplikaci Bakalářů  »ZDE«

 

V Havlíčkově Brodě dne 29. 4. 2021

Ing. Marie Mrázová
zástupkyně ředitele pro praktické vyučování