Přehled online výuky: 10. 5. – 14. 5. 2021

Karel Sedlák Školní novinky

V Havlíčkově Brodě dne 6. 5. 2021

Ing. Radka Svatošová
zástupkyně ředitele pro teoretické vyučování